Varlam Sjalamov
Vänstra stranden. Berättelser från Kolyma 2

imageAndra volymen av den store mästarens samlade verk i sju band

»I mina ögon är Sjalamov 1900-talets största författare. De skenbart enkla berättelserna når i själva verket Dostojevskijs höjder, så mycket finns förborgat i dem.« Svetlana Aleksijevitj

I andra cykeln av »Berättelser från Kolyma« står lägersjukhuset i Debin i centrum. En medkännande läkare räddar livet på Sjalamov och ordnar så att han kan utbilda sig till sjukvårdare. I arbetet möter författaren leprasjuka, utmärglade och lemlästade människor vars livsöden speglar en skoningslös värld som är svår att föreställa sig.