Varlam Sjalamov

imageRysk författare och poet (1907–82). Greps första gången 1929, andra gången 1937, skickades till arbetslägren som fått namn efter floden Kolyma i nordöstra Sibirien. Återvände efter Stalins död och fick småningom tillstånd att bosätta sig i Moskva, där han blev verksam som journalist och författare. Allvarligt sjuk, blind och mentalt nedbruten avled han inlåst på en psykiatrisk klinik 1982.

»Berättelser från Kolyma är ett försök att ställa och lösa några av tidens viktiga moraliska frågor, frågor som helt enkelt inte kan lösas utifrån något annat material. Frågan om mötet mellan människan och världen, människans kamp mot statsmaskineriet, den här kampens sanning, kampen för existensen, inuti sig själv – och utanför. Är det möjligt att aktivt påverka sitt eget öde som mals ned av statsmaskineriets kugghjul, av ondskans kugghjul? Hoppets illusion och tyngd. Möjligheten att stödja sig på andra krafter än hoppet.« Varlam Sjalamov, ur »Om prosan«