image

Ersatz fyller 25 år. Förlaget grundades 1994 och har sedan dess givit ut drygt 200 titlar, både originalproduktioner och översättningar, främst från ryska, tyska och polska. Ett varmt tack till alla som gjorde och gör det möjligt!

Välkommen in och titta på vårt program för hösten 2019.