Mikael van Reis

imageMikael van Reis är född 1954 i Göteborg. Han har länge verkat som litteraturkritiker i Göteborgs-Posten och arbetade i tjugofem år på dess kulturredaktion som kritiker och redaktör. Hans doktorsavhandling Det slutna rummet – sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963-1983 kom 1987 och följdes av Den siste poeten – en essä om Paul Celans aska 2015. År 2021 utgav han urvalsvolymen Avgrunden av ljus – Lars Noréns poesi 1962-2016 och året därpå publicerade han tjugotre essäer i Den röda fläcken.