Mikael van Reis
Anti/minnen. Samtal med Lars Norén

imageUnder nästan 20 år träffades Mikael van Reis och Lars Norén för att tala om liv, litteratur och skapande. Det blev femton samtal som bildar en »levnadsmosaik« av söner och döttrar, mödrar och fäder, schack och nihilism, Weil och Marat, Hölderlin och Heidegger. Lars Norén gick bort i januari 2021. Anti/minnen blir på så vis även en minnesbok över en av vår tids största dramatiker.