Jochen Hellbeck

image Jochen Hellbeck, född 1966 i Bonn, studerade historia och slavistik i Berlin, Leningrad, Bloomington och New York. Professor vid Rutgers University i New Jersey, USA. Han har tidigare utgivit bland annat Diary of Moscow 1931–1939 (1996) och Revolution on My Mind (2006). Stalingradprotokollen är hans första bok på svenska.