Dan Gustavsson

image

Född 1963 och uppvuxen i Haparanda, men numera bosatt på Gotland. Hans diktning har betecknats som ytterst särpräglad, med sin språkliga oförfogbarhet, i spänningen mellan klarhet och blindhet, negativ kritik och extatisk bländning.

Foto © Cato Lein