Aleksandr Pusjkin

imageRysk poet och nationalskald, 1799–1837. Pusjkin använde ett folkligt tilltal och introducerade en berättarteknik som blandade dramatik, romantik och satir. Detta fick stor betydelse för senare ryska författare och är sedan dess intimt förknippat med rysk litteratur.