Michail Lermontov

imageFödd 15 oktober 1814 i Moskva, död i en duell 27 juli 1841 i Kaukasus. Tillhörde en förnäm adelssläkt som invandrat från Skottland på 1600-talet och var en avlägsen släkting till Lord Byron. Fadern var en fattig officer medan mormodern var synnerligen förmögen, inflytelserik och blåblodig. Lermontov blev gardesofficer i Petersburg. 1837 förvisades han till Kaukasus efter att ha skrivit en mot hovaristokratin misshaglig dikt efter Pusjkins död. Hans mest kända bok är romanen Vår tids hjälte, som var en av Rysslands litterära höjdpunkter under första halvan av 1800-talet, samtidigt som den av den härskande tsaristiska regimen fördömdes som omoralisk.