Andrej Platonov
Den tvivlande Makar. Och tio andra berättelser

image»Det är förlaget Ersatz som börjat förse svenska läsare med Platonovs samlade verk. Och svenska läsare borde egentligen gråta av tacksamhet, som de arma figurerna i Platonovs berättelser gör när någon sträcker dem en skål rykande soppa eller låter dem suga det varma blodet direkt ur strupen på en nyskjuten örn, i stum förundran över att någon kan vara så god mot dem.« Stefan Jonsson, Dagens Nyheter

Efter några års uppehåll återupptar Ersatz utgivningen av Andrej Platonovs betydelsefulla verk. Den här volymen innehåller elva berättelser från 1920-talet, inklusive några av författarens mest berömda texter, till exempel titelberättelsen »Den tvivlande Makar«, en satir över den sovjetiska byråkratin.

Berättelserna vittnar om det sovjetiska 20-talets framtidstro och konstnärliga experimentlusta. Allt tycktes möjligt. Och Platonov, som också var ingenjör, skildrar ofta sitt arbete med att elektrifiera landsbygden, men texterna bröt konsekvent mot partilinjen och författaren utsattes inte sällan för skoningslös kritik. Berättelserna från slutet av årtiondet ger uttryck för tvivel över samhällsutvecklingen. I dag betraktas Platonovs berättelser som en höjdpunkt i hans författarskap.