Andrej Platonov
Dzjan

image

»Varför håller människor räkning på olyckor och katastrofer, när lyckan är lika oundviklig och ofta närmare till hands än förtvivlan…« Andrej Platonov

Dzjan är en utblottad folkspillra som vandrar
omkring i Turkmenistans sumpmarker och
öknar. Det är tvångskollektiviseringens och de stora omvälvningarnas tid, och Nazar Tjagatajev, en ung och vacklande stalinist som plågas av själslig hunger, återvänder till sitt folk efter avslutade studier i Moskva för att bygga socialismen.
Andrej Platonovs mästerverk från 1934–35 är inte bara en bok om svälten, döden och den yttersta nöden i ett samhälle som bryter ner och förgör sina egna medborgare i namn av en utopisk lycka, utan också ett epos om erotik, kärlek och överlevnad.

 

KRITIKERRÖSTER

»… jag är övertygad om att Platonovs verk tillhör världslitteraturens bästa. Det överträffar alla de ryska Nobelpristagarna Solzjenitsyn, Sjolochov och Pasternak, som skrev samtidigt och om samma Sovjetunionen som Platonov. Andrej Platonov är ljuvare och vildare, brutalare och mjukare, men framför allt djupare än nästan allt annat man kan läsa.«
Stefan Jonsson, Dagens Nyheter

»Framförallt är det i beskrivningarna av själens nöd och den totala frånvaron av livsvilja som den här romanen blir intressant, blir poesi.«
Sabina Ögren, Borås Tidning

»Det storslagna pas de deux som utvecklar sig mellan den hängivne unge stalinisten Nazar Tjagatajev och det folk han sänts ut att mätta och klä och dra försorg om befinner sig emellertid långt bortom kategorier som "historisk dokumentarism" eller "politisk satir". Istället är det en kväljande brutal och samtidigt på ett skakande sätt försonlig betraktelse, författad på den nyktraste och vackraste prosa, över var det mänskligas gräns går.«
Mikael Nydahl, Kristianstadsbladet

»Från Platonovs värld strålar alltjämt de oerhörda utopiska energier som frigjordes i det sovjetiska 1920- och 1930-talet mot oss. Och säkert var det just därför som partidiktaturen inte kunde tolerera kamrat Platonov. Han visste långt mer om folksjälen än kamrat Stalin.«
Stefan Jonsson, Dagens Nyheter

»Platonov skriver med en förförisk lätthet i en milt ironisk, fabelaktigt naivistisk ton. Det är mycket lätt att fångas in av denna bok – den är både filosofisk och spännande.«
Carina Waern, Helsingborgs Dagblad

 

RECENSIONER & INTERVJUER

Borås Tidning 2009-12-14
Sydsvenskan 2009-11-03
Svenska Dagbladet 2009-10-26
Kristianstadsbladet 2009-10-23
Dagens Nyheter 2009-10-23
Helsingborgs Dagblad 2009-11-03
Tidningen Kulturen 2014-02-06