Tora Lane (red.)
Revolution och existens. Läsningar av Andrej Platonov

imageDen ryske författaren Andrej Platonov var 18 år vid tiden för den ryska revolutionen. Han var djupt delaktig i revolutionen och småningom kom den att utgöra själva motorn i hans författarskap: samtliga verk kretsar kring den och dess förverkligande i det sovjetiska samhället. Man kan säga att Platonov med sitt författarskap sammanställde ett epos över det postrevolutionära Ryssland. Vad Platonov har att säga oss i dag – det är ämnet för den här antologin. Här samlas sju olika skribenter: författare, översättare och akademiker som på olika sätt visar vägen in i Platonovs säregna värld.

Medverkande: Per-Arne Bodin, Stefan Jonsson, Tora Lane, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Gustav Strandberg, Irina Sandomirskaja samt Andrej Platonovs svenska översättare Kajsa Öberg Lindsten.